Մեր մասին

Միգրացիոն գործընթացների վերաբերյալ էլեկտրոնային գրադարանը ստեղծվել է Հայաստանի Հանրապետության Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայության նախաձեռնությամբ և Միգրացիոն քաղաքականության զարգացման միջազգային կազմակերպության կողմից իրականացվող ԵՄ՝ «Աջակցության Հայաստանին միգրացիայի և սահմանների կառավարման ոլորտներում» ծրագրի ֆինանսական աջակցությամբ:
Գրադարանում մեկտեղվել են միգրացիայի ոլորտի վերաբերյալ գիտական հետազոտություններ, հրապարակումներ և հոդվածներ, ներկայացված է ոլորտին առնչվող պաշտոնական վիճակագրությունը և ոլորտը կարգավորող ազգային և միջազգային իրավաօրենսդրական հիմքերը:
Գրադարանը նպատակ ունի խթանել միգրացիոն գործընթացների ուսումնասիրությունը և տեսական հետազոտությունների իրականացումը, ինչը կարևոր նշանակություն ունի միգրացիայի արդյունավետ կառավարման և միգրացիոն քաղաքականության իրականացման համար: Գրադարանում ներկայացված նյութերը և վիճակագրական տեղեկությունները պարբերաբար թարմացվում են։                                                                                                                                                                                                       
Խնդրում ենք կապնվել մեզ հետ՝ Ձեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունները գրադարանում հրապարակելու համար ։

Հետադարձ կապ

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք կապնվել մեզ հետ՝

Հացսե՝ ՀՀ, ք.Երևան, Կ.Ուլնեցի 31, ՀՀ ՏԿԶՆ
Միգրացիոն պետական ծառայություն