Օրենքներ

Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին
PDF icon Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին.pdf
ՀՀ օրենքը 1988-1992 թվականներին Ադրբեջանի Հանրապետությունից բռնագաղթված և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստացած անձանց իրավական և սոցիալ-տնտեսական երաշխիքների մասին
PDF icon 1988-1992 թթ.ԱդրբեջանիՀանրապետությունիցբռնագաղթվածևՀՀ քաղաքացիությունստացածանձանցիրավ.և սոցիալ-տնտեսականերաշխիքներիմասին.pdf
«ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք
PDF icon «ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք .pdf