ԵՄ երկրներ

ԵՄ անդամ պետությունների հետ կնքված միջազգային երկկողմ պայմանագրեր

Հայաստանի Հանրապետության և Չեխիայի Հանրապետության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման մասին համաձայնագիր (ստորագրվել է 2010թ. մայիսի 17-ին, ուժի մեջ է մտել 2011թ. ապրիլի 1-ին)
PDF icon ՀՀ_Չեխիա_ռեադմիսիա.pdf
Հայաստանի Հանրապետության և Բենիլյուքսի պետությունների (Բելգիայի Թագավորության, Լյուքսեմբուրգի Մեծ Դքսության և Նիդերլանդների Թագավորության) միջև անօրինական բնակություն հաստատած անձանց վերադարձնելու մասին (ստորագրվել է 2009թ. հունիսի 3-ին, վավերացվել է ՀՀ կողմից 2010թ. հունիսի 7-ին)
PDF icon ՀՀ-Բենիլյուքս_ռեադմիսիա.pdf
Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Կառավարության միջև առանց թույլտվության գտնվող անձանց հետ ընդունելու և տարանցիկ փոխադրելու մասին Համաձայնագիր (ստորագրվել է 2006թ. նոյեմբերի 16-ին, ուժի մեջ է մտել 2008թ. ապրիլի 20-ին)
PDF icon ՀՀ_Գերմանիա_ռեադմիսիա.pdf