ԵՄ երկրներ

ԵՄ անդամ պետությունների հետ կնքված միջազգային երկկողմ պայմանագրեր

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Դանիայի Թագավորության Կառավարության միջև առանց թույլտվության գտնվող անձնանց հետ ընդունելու մասին (ստորագրվել է 2003թ. ապրիլի 30-ին, ուժի մեջ է մտել 2004թ. հունվարի 1-ին)
PDF icon ՀՀ_Դանիա_ռեադմիսիա.pdf
Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Շվեդիայի Թագավորության Կառավարության միջև առանց թույլտվության գտնվող անձանց հետ ընդունման մասին (ստորագրվել է 2008թ. նոյեմբերի 7-ին, ուժի մեջ է մտել 2009թ. ապրիլի 19-ին):
PDF icon ՀՀ_Շվեդիա_ռեադմիսիա.pdf
Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության և Բուլղարիայի Հանրապետության Կառավարության միջև առանց թույլտվության գտնվող անձանց հետ ընդունման մասին (ստորագրվել է 2007թ. նոյեմբերի 13-ին, ուժի մեջ է մտել 2008թ. հուլիսի 1-ին)
PDF icon ՀՀ_Բուլղարիա_ռեադմիսիա.pdf