Կոնվենցիաներ

Խոշտանգումների և անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի կանխարգելման մասին եվրոպական կոնվենցիա
PDF icon 81174.pdf
Փախստականների կարգավիճակի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիա (Ժնև, 1951թ.) (ՀՀ համար ուժի մեջ է մտել 1993 թվականի հոկտեմբերի 4-ից): «Փախստականների կարգավիճակին վերաբերող» 1967թ. արձանագրություն
PDF icon 10-mult-arm.pdf
Քաղաքացիություն չունեցող անձանց կարգավիճակի մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիա (ընդունվել է 1954թ. սեպտեմբերի 28-ին, ՀՀ համար ուժի մեջ է մտել 1994թ. օգոստոսի 16-ից)
PDF icon 7-mult-arm.pdf