Գերատեսչական նորմատիվ իրավական ակտեր

«Ապաստան հայցողներին ժամանակավոր տեղավորման կենտրոնում տեղավորելու ուղեգիր և այդ կենտրոնում տեղավորված ապաստան հայցողների վերաբերյալ գրանցամատյանի ձևերը հաստատելու մասին» հրաման (N 06-Ն, 6 մայիսի 2010թ.)
PDF icon 1-act-arm.pdf
ՀՀ ապաստան հայցողների գրանցամատյանի ձևը հաստատելու մասին համատեղ հրաման
Joint Decree on Approving the Form of Asylum Seekers' Registry
PDF icon 2-act-arm.pdf