ՀՀ Կառավարության և ՀՀ վարչապետի որոշումներ

ՀՀ փախստական ճանաչված և ապաստան ստացած անձանց, ինչպես նաև երկարաժամկետ միգրանտների ինտեգրման քաղաքականության հայեցակարգի կիրարկմանն ուղղված գործողությունների ծրագրին հավանություն տալու մասին
PDF icon 8_15_ardz_voroshum_2017.pdf
ՀՀ ընդլայնված միգրացիոն պրոֆիլի կառուցվածքին և ցուցանիշների ցանկին հավանություն տալու մասին
PDF icon 44-10ardz.voroshum.pdf
ՀՀ Կառավարության որոշումը «Միգրացիայի Միջազգային Կազմակերպությանը Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության մասին»
PDF icon ՄՄԿ_ՀՀ անդամակցություն.pdf