Ազգային ծրագրեր

Այս բաժնում ներկայացված են միգրացիայի ոլորտը կարգավորող Ազգային ծրագրերը և ռազմավարությունները, դրանց կիրարկումն ապահովող գործողությունների ծրագրերը և իրականացման հաշվետվությունները:

Մարդու իրավունքների պաշտպանության ազգային ռազմավարություն
PDF icon HR.pdf
ՀՀ սահմանային անվտանգության եվ պետական սահմանի համալիր կառավարման ապահովմանն ուղղված 2011-2015 թվականների միջոցառումների ծրագիր
PDF icon IBM_prog.pdf
ՀՀ կառավարության արձանագրային որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման 2013թ. պետական ծրագրին և ծրագրի իրականացումն ապահովող միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին»
PDF icon Demograph.pdf