ՀՀ Նախագահի հրամագրեր

ՀՀ Նախագահի հրամանագիրը «Հայաստանի Հանրապետության միասնական արտաքին քաղաքականության վարման գործում Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների գործունեությունը համակարգելու մասին»
PDF icon «ՀՀմիասնական արտաքին քաղաքականության վարման գործում ՀՀպետական մարմինների գործունեությունը համակարգե.pdf
ՀՀ Նախագահի հրամանագիրը «Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության կառավարման ոլորտում միգրացիոն պետական ծառայություն ստեղծելու մասին»
PDF icon «ՀՀտարածքային կառավարման նախարարության կառավարման ոլորտում միգրացիոն պետական ծառայություն ստեղծելու մասին».pdf
«ՀՀ Ոստիկանության և ԴՄԾ (ՌԴ) միևջ անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին
PDF icon Ոստիկանություն_ՌԴ_ՀՀ.pdf