ՁԵՌՆԱՐԿՆԵՐ

Չուդինովսկիխ Օլգա - Միջազգային միգրացիայի վիճակագրություն: Ձեռնարկ Արևելյան Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի երկրների համար: (ռուսերեն)
Chudinovskikh Olga - International migration Statistics. Manual for Estern European and Central Asian States
PDF icon Chudinovskikh O. - International migration Statistics. Manual for Estern European and Central Asian States.pdf
Յանիս Կտիստակիս - Միգրանտների իրավունքների պաշտպանությունը համաձայն Մարդու իրավունքների Եվրոպական հռչակագրի և Եվրոպական սոցիալական խարտիայի: (անգլերեն)
Yannis Ktistakis - Protecting migrants under the European Convention on Human Rights and the European social charter. A handbook for legal practitioners.
PDF icon Yannis Ktistakis - Protecting migrants under the European Convention on Human Rights and the European social charter. A handbook for legal practitioners. (Eng).pdf
ՄՄԿ - Հայաստանում ռեադմիսիոն (հետընդունման) գործերի վարույթը. ուղեցույց և ուսուցողական նյութեր հետընդունման գործընթացում ներառված պետական մարմինների պաշտոնյաների համար:
PDF icon Հայաստանում ռեադմիսիոն գործերի վարույթը. ուղեցույց և ուսուցողական նյութեր.pdf