ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

ՄՄԿ - Սահմանների մարդասիրական կառավարում. բացերի հայտնաբերման և կարիքների գնահատման զեկույց 2016
IOM - Humanitarian Border Management Republic of Armenia: Needs and Gaps Assessment Report. 2016 (in armenian)
PDF icon ՄՄԿ - Սահմանների մարդասիրական կառավարում. բացերի հայտնաբերման և կարիքների գնահատման զեկույց 2016.pdf
Գալստյան Ք․ - Միգրացիայի կառավարումը և մարդու իրավունքները:
PDF icon Գալստյան Ք․ Միգրացիայի կառավարումը և մարդու իրավունքները.pdf
ՄՄԿ - Հայաստանում ռեադմիսիայի (հետընդունման) կառավարման ակնարկ և կարիքների գնահատում: (անգլերեն)
IOM - Review and Needs Assessment of Readmission Management in Armenia
PDF icon IOM - Review and Needs Assessment of Readmission Management in Armenia.pdf