ՏԵՂԵԿԱԳՐԵՐ

ՀՀ ՏԿԶՆ ՄՊԾ Միգրացիոն տեղեկագիր: Հատուկ թողարկում:
PDF icon Newsletter Armenian.pdf
ՀՀ ՏԿԶՆ ՄՊԾ Միգրացիոն տեղեկագիր: 20-րդ թողարկում:
PDF icon Newsletter_Armenian_20_arm.pdf
ՀՀ ՏԿԶՆ ՄՊԾ Միգրացիոն տեղեկագիր: 19-րդ թողարկում:
PDF icon Newsletter_Arm_19_2017.pdf