ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

Յուդինա Տ․, Միգրացիոն գործընթացների սոցիոլոգիական հետազոտության վերաբերյալ: (ռուսերեն)
Yudina T. - On the sociological analysis of migration processes. (in Russian)
PDF icon Yudina T. - On the sociological analysis of migration processes. (Rus).pdf
Նեստերով Ա․, Աշխատանքային միգրացիայի ուսումնասիրության մեթոդոլոգիան Ռուսաստանի արդի տնտեսական պայմաններում: (ռուսերեն)
Nesterov A. - Labor migration research methodology in the modern Russian economic conditions.(in Russian)
PDF icon Nesterov A. - Labor migration research methodology in the modern Russian economic conditions. (Rus).pdf
Մակարյան Շ., Միգրացիոն քաղաքականության մշակման մարտահրավերները Հայաստանում, Ադրբեջանում և Վրաստանում: (անգլերեն)
Makaryan Sh. - Challenges of Migration Policy-Making in Armenia, Azerbaijan and Georgia.
PDF icon Makaryan Sh. - Challenges of Migration Policy-Making in Armenia, Azerbaijan and Georgia (Eng).pdf