Ապաստան հայցողներ և փախստականներ

2014թ. ՀՀ ՏԿԶՆ միգրացիոն պետական ծառայությունը ներդրեց միջազգային պաշտպանության կարիք ունեցող մարդկանց վերաբերյալ միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանող նոր հաշվառման համակարգ, որի կիրառման արդյունքում ստացված վիճակագրական հաշվետվությունները ներկայացված են ստորև։ 

Ապաստանի դիմումների քանակը և ապաստան հայցող անձանց բաշխումն ըստ սեռի, տարիքային խմբերի և քաղաքացիության երկրների 2018 թ-ի հունվար-մարտ ամիսներին
PDF icon Asylum_2018_March_Arm (1).pdf
Ապաստանի դիմումների քանակը և ապաստան հայցող անձանց բաշխումն ըստ սեռի, տարիքային խմբերի և քաղաքացիության երկրների 2017թ.
PDF icon Asylum_2017_arm.pdf
Ապաստանի տրամադրման դինամիկա:
PDF icon Total_Dyna_Asylum_ARM.pdf