Ռեադմիսիա

Այս  բաժնում  ներկայացված են Հայաստանի Հանրապետության կողմից  ստորագրված  ռեադմիսիոն (հետընդունման) համաձայնագրերի  շրջանակներում ՀՀ-ի  ստացած  հայցերի  և  դրանց ընթացքի  վերաբերյալ տեղեկություններ։ 

ՍՏԱՑՎԱԾ ՌԵԱԴՄԻՍԻՈՆ ՀԱՅՑԵՐԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱ
PDF icon ՍՏԱՑՎԱԾ ՌԵԱԴՄԻՍԻՈՆ ՀԱՅՑԵՐԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱ.pdf
Ստացված ռեադմիսիոն հայցերի ընդհանուր թիվը ըստ երկրների (01.01.2012թ․ - 01․01․2018թ․)
PDF icon Ստացված ռեադմիսիոն հայցերի ընդհանուր թիվը ըստ երկրների (01.01.2012թ․ - 01․01․2018թ․).pdf
Ստացված ռեադմիսիոն հայցերի ընդհանուր թիվը ըստ երկրների, 2017թ․
PDF icon Ստացված ռեադմիսիոն հայցերի ընդհանուր թիվը ըստ երկրների, 2017թ․.pdf