Դրամական փոխանցումներ

Մինչև 2016 թ. ՀՀ կենտրոնական բանկը  տրամադրում էր վիճակագրական տվյալներ ՀՀ բանկային համակարգի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով կատարված դրամական փոխանցումների ներհոսքի վերաբերյալ, այդ թվում ոչ առևտրային նպատակով: Սկսած 2016 թ-ից ՀՀ կենտրոնական բանկը տրամադրում է  ֆիզիկական անձանց անունով կատարված դրամական փոխանցումների ներհոսքի ընդհանուր ծավալը, չառանձնացնելով ոչ առևտրային նպատակով կատարված փոխանցումները:

ՀՀ բանկային համակարգի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով կատարված դրամական փոխանցումների ներհոսքը 2016թ․
PDF icon ՀՀ բանկային համակարգի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով կատարված դրամական փոխանցումների ներհոսքը 2016թ․.pdf
ՀՀ բանկային համակարգի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով ոչ առևտրային նպատակով կատարված դրամական փոխանցումների ներհոսքը 2015թ․:
PDF icon ՀՀ բանկային համակարգի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով ոչ առևտրային նպատակով կատարված դրամական փոխանցումների ներհոսքը 2015թ..pdf
ՀՀ բանկային համակարգի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով ոչ առևտրային նպատակով կատարված դրամական փոխանցումների ներհոսքը 2014թ․:
PDF icon ՀՀ բանկային համակարգի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով ոչ առևտրային նպատակով կատարված դրամական փոխանցումների ներհոսքը 2014թ..pdf