Դրամական փոխանցումներ

Մինչև 2016 թ. ՀՀ կենտրոնական բանկը  տրամադրում էր վիճակագրական տվյալներ ՀՀ բանկային համակարգի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով կատարված դրամական փոխանցումների ներհոսքի վերաբերյալ, այդ թվում ոչ առևտրային նպատակով: Սկսած 2016 թ-ից ՀՀ կենտրոնական բանկը տրամադրում է  ֆիզիկական անձանց անունով կատարված դրամական փոխանցումների ներհոսքի ընդհանուր ծավալը, չառանձնացնելով ոչ առևտրային նպատակով կատարված փոխանցումները:

ՀՀ բանկային համակարգի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով ոչ առևտրային նպատակով կատարված դրամական փոխանցումների ներհոսքը 2013թ․:
PDF icon ՀՀ բանկային համակարգի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով ոչ առևտրային նպատակով կատարված դրամական փոխանցումների ներհոսքը 2013թ..pdf
ՀՀ բանկային համակարգի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով ոչ առևտրային նպատակով կատարված դրամական փոխանցումների ներհոսքը 2012թ․:
PDF icon ՀՀ բանկային համակարգի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով ոչ առևտրային նպատակով կատարված դրամական փոխանցումների ներհոսքը 2012թ..pdf
ՀՀ բանկային համակարգի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով ոչ առևտրային նպատակով կատարված դրամական փոխանցումների ներհոսքը 2011թ․:
PDF icon ՀՀ բանկային համակարգի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով ոչ առևտրային նպատակով կատարված դրամական փոխանցումների ներհոսքը 2011թ..pdf