Կացության կարգավիճակ

Կացության կարգավիճակ ստացած օտարերկրացիների բաշխումն ըստ կացության կարգավիճակի տեսակի, տարիքային խմբերի և սեռի 2017
PDF icon Կացության կարգավիճակ ստացած օտարերկրացիների բաշխումն ըստ կացության կարգավիճակի տեսակի, տարիքային խմբերի և սեռի.pdf
Կացության կարգավիճակ ստացած օտարերկրացիների բաշխումն ըստ քաղաքացիության երկրների և կացության կարգավիճակի տեսակի 2017
PDF icon Կացության կարգավիճակ ստացած օտարերկրացիների բաշխումն ըստ քաղաքացիության երկրների և կացության կարգավիճակի տեսակի.pdf
Վավեր մշտական կացության կարագավիճակ ունեցող օտարերկրացիների թիվը 2018 թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ՝ ըստ քաղաքացիության երկրների և կարգավիճակի տրման հիմքերի
PDF icon Վավեր մշտական.pdf