Կացության կարգավիճակ

Վավեր հատուկ կացության կարագավիճակ ունեցող օտարերկրացիների թիվը 2018 թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ ըստ քաղաքացիության երկրների և կարգավիճակի տրման հիմքերի
PDF icon Վավեր հատուկ.pdf
Վավեր ժամանակավոր կացության կարգավիճակ ունեցող օտարերկրացիների թիվը 2018 թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ ըստ քաղաքացիության երկրների և կարգավիճակի տրման հիմքերի
PDF icon Վավեր ժամանակավոր.pdf
Վավեր հատուկ կացության կարագավիճակ ունեցող օտարերկրացիների թիվը 2017 թ-ի հուլիսի 1-ի դրությամբ ըստ քաղաքացիության երկրների և կարգավիճակի տրման հիմքերի
PDF icon Վավեր հատուկ կացության.pdf